Biomasa kao gorivo

 

Šta je biomasa? Šta je energija od biomase? Koje sve vrste biomasa postoje i njihova primena?

Neke od perspektivnijih vrsta biomase:


Žitarice

 • Kukuruz
 • Pšenica
 • Šećerna repa
 • Industrijski krompir

Otpad od hrane

 • Otpad u proizvodnji hrane
 • Otpad u obradi hrane

Šumarstvo

 • Ostaci selektivne seče
 • Ostaci proređivanja šume
 • Ostaci održavanja šume

Poljoprivredni ostaci

 • Stočna hrana
 • Slama
 • Narezine iz voćnjaka
 • Pirinčana slama
 • Đubriva

Gradski otpad

 • Gradski čvrsti otpad
 • Seno
 • Mulj od prerade pijaće vode
 • Urbani drvni otpad
 • Ostaci posle katastrofe

Energetski usevi

 • Hibridne vrste drveća
 • Alge
 • Hibridne trave

Žitarice

 • Kukuruz
 • Pšenica
 • Šećerna repa
 • Industrijski krompir

Otpad od hrane

 • Otpad u proizvodnji hrane
 • Otpad u obradi hrane

Šumarstvo

 • Ostaci selektivne seče
 • Ostaci proređivanja šume
 • Ostaci održavanja šume

Poljoprivredni ostaci

 • Stočna hrana
 • Slama
 • Narezine iz voćnjaka
 • Pirinčana slama
 • Đubriva

Gradski otpad

 • Gradski čvrsti otpad
 • Seno
 • Mulj od prerade pijaće vode
 • Urbani drvni otpad
 • Ostaci posle katastrofe

Energetski usevi

 • Hibridne vrste drveća
 • Alge
 • Hibridne trave

Spremni smo da izgradimo energetsko postrojenje koje će smanjiti troškove Vaše proizvodnje


Angažujte nas