Proizvodnja biogasa na deponijama Kalifornije

Italija najveće tržište drvene peleti u Evropi
септембар 3, 2016
Transport 11 miliona tona peleti iz SAD u EU
септембар 3, 2016
Prikaži sve

Proizvodnja biogasa na deponijama Kalifornije

Republička komunalna služba SAD (Republic Services Inc.), je objavla izveštaj održivosti koji pokriva 2015. fiskalnu godinu. Povećana je upotreba i proizvodnja obnovljivih izvora energije su u vrhu različitih tema u izveštaju.

Izveštaj o održivosti opisuje napore kompanije da dodatno poboljša svoje ekološke i socijalne uticaje kroz smanjene emisije gasova vozila, inovativnih tehnologija za deponije, korišćenje obnovljivih izvora energije, angažovanje zajednice i mogućnosti rasta broja zaposlenih u ovom sektoru. U izveštaju se takođe ukazuje na kontinuirani napredak ka četiri održiva ciljea Republic Service-a i predstavljnje najnovijih dostignuća u sklopu svoje Blue Planet (Plava planeta) inicijative održivosti.

Jedan od četiri cilja Republičke službe, zahteva da kompanija razvija najmanje dva, deponijski gas – energija, projekata godišnje do 2018. Takođe 2018. godine, kompanija namerava da doda još 150.000 tona đubreta i više godišnje za reciklažu, i smanjiti veličinu svog voznog parka.

Prema izveštaju, kompanija trenutno poseduje 193 aktivne regenerativne deponije širom 39 država koje opslužuju 14 miliona klijenata. U izveštaju se takođe ukazuje da kompanija trenutno razvija 69 deponija-gas-energija, projekata. Zajedno, ovi projekti generisaće dovoljno obnovljive energije za napajanje više od 250.000 domova, što je ekvivalentno svakom domaćinstvu u gradu Atlanti, Džordžija.

U izveštaju takođe naglašava upotrebu obnovljivog prirodnog gasa u Kaliforniji. Kroz partnerstvo sa kompanijom Clean Energy, bio metan se pretvara u izvor transport goriva. Kompanija je rekla da ovaj program omogućava ekvivalent čak 6.3 miliona galona benzina godišnje i goriva što napaja 230 vozila Republičke komunalne službe gorivom na komprimovani prirodni gas (CNG), širom zemlje.